Forward, Robert L.: Dračí vejceDračí vejce je neutronová hvězda, nepředstavitelně hustá koule o průměru pouhých dvaceti kilometrů, jejíž pžítažlivost na povrchu je šedesát miliardkrát vyšší, než pozemská. Lidské bytosti nikdy nemohou stanout na jejím povrchu a zkoumat ji mohou jen s využitím nejmodernějších vědeckých metod.

Přesto na tomto neuvěřitelném světě lidé objeví inteligentní život: číly, tvory, kteří žijí tak rychle, že se pro ně jediná hodina rovná více než stovce let. Čílové se vyvinuli z temnoty pravěku k moderní vědě během několika pozemských dnů - a astronauti na oběžné dráze Dračího vejce se stávají postupně pozorovateli, učiteli a pak přáteli...

Brož. 294 str., překlad F. Bouška, obálka M. Fišer + 2D studio, cena 169 Kč