King, William: Královnin vrah

Třetí kniha terarškého cyklu.
Talorejská armáda dobývá hlavní město Kharadrey, aby královna Kathea mohla konečně usednout na trůn. Odlišné pohřební zvyky v tomto městě způsobí, že se na hřbitovech začínají dít podivné věci. Rik se pod vedením Asey pustí do studia magie. Navíc zjistí, že není jediný, kdo má na tomto světě schopnosti Stínokrve. Terraršská vysoká hra magie a intrik pokračuje.
Brož. 320 str., překlad Leona Malčíková, obálka Jan Patrik Krásný, cena 229 Kč, vyšlo 7. září 2006