¨

Právě vychází:Kyme & Priestley: Příběhy kacířství
Když se vojevůdce Horus vzbouřil proti Císaři, vypukla občanská válka, která téměř zničila Impérium. V celé galaxii zuří boje, když se někteří Astrates postavili proti svým bratrům ve zbrani. Jediným vítězem této vleklé války je smrt. Ale už dávno předtím se legie potýkaly s určením své identity vůči požadavkům Velkého křížového tažení.
Povídky v knize popisují bitvy svedené v době, kdy se Velké křížové tažení chýlí ke konci a zrodilo se Horovo kacířství, které na sebe bere nejrůznější podoby - od šarvátek s kacíři a mimozemskými vetřelci až po konflikty v samotných legiích nebo dokonce s vlastním svéhlavým primarchou.
Sbírka povídek z cyklu Horovo kacířství.

Brož. 336 str., obálka Neil Roberts, překlad Anna Jirásková, ISBN 978-80-7332-523-7, cena 379 Kč, vyjde 9.6.2023.

King, William: Hvězdný vlk
V temné budoucnosti Warhammeru 40 000 je Hvězdná pěchota Adeptus Astartes poslední nadějí lidstva. Mladý Ragnar z planety Fenris je povolán do vznešené, ale divoké legie Hvězdných vlků. Pomocí veškerých svých schopností posílených posvátným nápojem musí ovládnout bestii ve své duši, aby mohl spolu se svou vlčí smečkou bojovat za dobro lidstva.
Dotisk prvního dílu série o Ragnarovi.

Brož., 276 str, obálka Geoff Taylor, překlad P. Velan, cena 369 Kč, vyšlo 17.5.2023.

Dále připravujeme:


Abnett, Dan: Anarch
Síly imperiálního křížového tažení shromážděné u hutní planety Urdesh se utkají v konečné krvavé bitvě s velitelem arcinepřítele známým pod jménem Anarch a jeho elitními válečníky — barbarskými Syny Sekovými. Vítězství kteroukoliv strany nerozhodne jen o osudu Urdeshe… v této bitvě půjde o osud celého křížového tažení Sabbatinými světy. Ibram Gaunt – nyní sloužící jako pravá ruka vojevůdce Macarotha – se ocitá v samém srdci boje. Jeho pluk, tanithští První ‚duchové’ vlastní důležitý klíč ke konečnému úspěchu. Ale jak síly Impéria a Chaosu směřují ke konečnému, titánskému střetu, Gaunt zjišťuje, že největší hrozba může přijít spíše zevnitř než zvenčí.
Patnáctá kniha série Gauntovi duchové ze světa Warhammer 40 000.

Brož. 330 str.,, překlad Marek Hrnčíř.

Abnett, Dan: Dvojitý orel
Když elitní stíhací piloti z Phantine XX dorazí na obleženou planetu Enothis, vědí, že situace, v níž se nacházejí, je zoufalá. Síly Chaosu se kolem nich stahují a jejich poslední úder by docela dobře mohl vymazat veškerý lidský život na planetě. Tisíce uprchlíků prchají před temnými armádami a neblaze proslulý bojový pilot Chaosu Khrel Kas Obarkon loví na obloze další a další kořist… A tak je to na statečných mužích a ženách ze stíhacího sboru Phantine. Podaří se jim zdržet postup Chaosu, do chvíle, kdy na planetu dorazí posily? Dokážou v divokých a nervy drásajících vzdušných soubojích porazit nepřítele posedlého démony?
Román ze světa Warhammer 40 000 odehrávající se na válkou zmítaných Sabbatiných světech.

Brož. 330 str.,, překlad Marek Hrnčíř.

Abnett, Dan: Vojevůdce
Po takřka nečekaném úspěchu zoufalé mise na Dosah spásy zamíří plukovník komisař Gaunt a tanithští První ke strategicky důležité hutní planetě Urdesh obležené vražednými armádami Anarcha Seka. V sázce však může být víc než jedna planeta. Imperiální síly se pokusily svého nepřítele rozdělit a zničit, ale vzhledem k tomu, že urdeshské kampani velí sám vojevůdce Macaroth, je možné, že má útok arcinepřítele jiný účel – jediným úderem dekapitovat imperiální velitelské struktury. Vystaví se vojevůdce tomuto nebezpečí? A dokážou jej Gauntovi Duchové ubránit proti obrovské síle zabijáků a válečných strojů Chaosu?
Čtrnáctá kniha série Gauntovi Duchové ze světa Warhammer 40 000.

Brož. 330 str.,, překlad Marek Hrnčíř.

Asher, Neal: Člověk
Ze svého dávného vězení se osvobodí džainská válečná loď disponující smrtící technologií. Jejím cílem je zničit svého starého protivníka Klientku a zničit všechny, kteří se mu postaví do cesty. Lidé i Pradoři měli za to, že Džainové dávno vyhynuli. Jejich nemesis je teď ale zpátky a Orlandine se musí připravit na obranu lidstva. K tomu ale potřebuje znalosti Klientky – jenže je vždy nepřítel vašeho nepřítele vaším přítelem?
Zemská centrála a Pradoři uzavřou tváří v tvář zkáze mrzuté spojenectví. Ne všichni jsou s tím však spokojeni a někteří udělají cokoliv, aby tuto křehkou koalici rozbili.
Jak džainská válečná loď razí cestu napříč galaxií, zdá se nezastavitelná. Orlandiným životním úkolem je neutralizovat džainskou technologii, takže jestli nad ní nedokáže triumfovat ona, nedokáže to nikdo. Co když se ale stane tím, co přísahala zničit?
Třetí a závěrečná část Vzestupu Džainů.

Brož. 360 str. většího formátu, obálka Steve Stone, překlad Marek Hrnčíř

King, William: Synové Fenrisu
Ragnar Černá hříva je mezi Hvězdnými vlky legendu – jeho odvaha nezná hranic a jeho činy už dávno vstoupily do pověstí. Když je vyslán, aby ověřil zprávu o útoku sil Chaosu na planetě Hyades, setká se s nejzapřísáhlejšími nepřáteli Kapituly: Temnými anděly. Už tak dost napjatá situace ještě eskaluje a střet se zdá být nevyhnutelný; přesto je nutné, aby se staří rivalové spojily proti mnohem zkázonosnějšímu nepříteli.
Dotisk pátého dílu série o Ragnarovi.

Brož., 312 str., překlad Martin Novák, obálka Geoff Taylor

King, William: Vlčí břit
Prastarý Dům navigátorů z Belisariova rodu vždycky býval mocným spojencem Hvězdných vlků. Na oplátku za jeho služby při navigaci zrádným warpem mu Hvězdí vlci poskytují čestnou gardu z řad svých elitních vojáků - Vlčí břit - která má navigátory chránit. Sotva se Ragnar ujme svých povinností na prastaré Terře, okamžitě se ocitne uprostřed vražedného spiknutí, jež zasahuje až do hlubin Impéria. Třebaže není na politické intriky a machinace zvyklý, musí udělat co je v jeho silách, aby zachránil vznešenou dynastii a obhájil svou válečnickou čest.
Dotisk čtvrtého dílu série o Ragnarovi.

Brož., 262 str., překlad Martin Novák, obálka Geoff Taylor

Lee, Mike: Čaroděj Nagaš
Dvě tisíciletí před Sigmarem vzkvétala v horkých pouštních krajích daleko na jih od Starého světa Nehecharská říše. Aniž by o tom jeho lid věděl, otřese se toto mocné království brzy v samotných základech, když honba jeho vladaře za ultimátní mocí přivodí celé zemi a jejímu lidu věčné zatracení.
Jako další v průlomové sérii Čas legend vypráví Mike Lee hořký příběh o vzestupu Nagaše, krále kněze, jehož pátrání po nesmrtelnosti způsobí, že mrtví znovu vstanou a zemí se šíří mor a války.

Brož. 448 str., obálka Jon Sullivan, překlad Jitka Čupová, ISBN 978-80-7332-522-0

Lee, Mike: Padlí andělé
Když se zprávy o Horově zradě rozšíří, Velké křížové tažení se zadrhne a primarchové a jejich legie se rozhodují, komu budou nadále loajální – zda Císaři nebo rebelskému vojevůdci Horovi.
V tomto pokračování Sestupu andělů čelí i Temní andělé času zkoušek jak mezi hvězdami, tak na své domovské planetě Calibanu. Když její obyvatelé začnou usilovat o vymanění se z vlivu Impéria, vypukne občanská válka a Temní andělé jsou uvrženi do smrtícího konfliktu, v němž je zpochybněno všechno, co znají a čemu věří.
Jedenáctá kniha ze série Horovo kacířství ze světa Warhammeru 40 000.

Brož. 320 str., obálka Neil Roberts

McNeill, Graham: Tisíc synů
Velké křížové tažení je na vrcholu a Tisíc synů v něm jsou ti nejhorlivější válečníci. Přestože jsou absolutně loajální, upadne pro své nezvyklé metody legie Magnuse Rudého v podezření. Impérium, kterému přísahali sloužit, se začne Magnuse obávat a je předvolán na Nikeu, aby se tam zodpovídal z čarodějnictví. Když tento osudem pronásledovaný primarcha předpoví zradu vojevůdce Horuse a varuje Císaře pomocí svých tajemných schopností, které má zakázáno používat, vyšle Pán lidstva primarchu Hvězdných vlků Lemana Russa, aby zaútočil na samotné Prospero. Magnus toho ale viděl víc než jen Horovu zradu a jeho odhalení zpečetí osud jeho legie navždy.
Dvanáctá kniha ze série Horovo kacířství ze světa Warhammeru 40 000.

Brož. 420 str., obálka Neil Roberts

Thorpe, Gav: Čepele Chaosu
V hektických událostech z předchozího dílu (Spáry chaosu) se Kurt Leitzig stává vyvoleným bojovníkem bohů. Aby předvedl kmenům Norsky svou sílu, uspořádá válečnou výpravu proti slavné zemi Arabii. Ve chvíli, kdy jsou zdecimovaní zákeřnými chorobami a k tomu jim začnou docházet zásoby, objeví v poušti město pyramid a dávno zapomenutých hrobek. Ve své chamtivosti po zlatě a jiné kořisti probudí armádu válečníků mrtvých po tisíce let a přivedou zpátky na svět strašlivého krále Nephythyse.
Dotisk druhého pokračování cyklu Otroci temnoty zasazeného do světa Warhammeru.

Brož. 296 str., překlad Leona Malčíková, obálka Paul Dainton.

Thorpe, Gav: Srdce Chaosu
Ničivý vliv Chaosu proniká do světa Warhammeru a nakazí všechny, kdo se s ním setkají. Kdysi vznešený rytíř Císařství Kurt Leitzig se zřekl svých bývalých spojenců a nyní stojí na samotném pokraji nesmrtelnosti a démonství. Ale může Kurtova bývalá láska Ursula shromáždit armádu, aby ho zastavila, než bude jeho duše navěky ztracena u Temných bohů?
Thorpova výpravná trilogie Otroci temnoty dochází k impozantnímu závěru, v němž se mocné armády střetávají na zakrváceném bojišti a bojují o poslední cíl!
Dotisk třetího a posledního pokračování cyklu Otroci temnoty zasazeného do světa Warhammeru.

Brož. 296 str., překlad Leona Malčíková, obálka Paul Dainton.

Weber, David: Nekompromisní Honor
Solární svaz – po stovky let nesli prapor lidské civilizace. Ale byrokratičtí mandaríni, kteří dnešnímu Svazu vládnou, jsou zkorumpovaní a hledají obětní beránky. Takže se rozhodli, že povýšené Hvězdné království Mantichora musí být zničeno.
Honor Harringtonová nosí uniformu Hvězdného království už půl století. Doposud zazníval její hlas varovně. Nyní se však mandaríni dopustili zvěrstev, jaké galaxie za tisíc let nepoznala. Konečně zabili příliš mnoho lidí, které Honor Harringtonová milovala.
Nyní Honor Harringtonová míří do Solárního svazu. A peklo jí jde v patách.

Brož. 904 str., obálka David Mattingly, překlad V. Princ, ISBN 978-80-7332-524-4.