Hawke, Simon: Případ Bedrník (Časoválky, kniha III.)


Major Lucas Priest, veterán časoválek, dobře ví, že cesty časem nejsou jenom dobrodružství a že jediný špatný tah může změnit běh historie - s katastrofálními následky.
Vojáci temporální zásahové jednotky čelí největší výzvě své kariéry - musí upravit události z Francouzské revoluce a napravit chybu, kterou způsobil jeden voják Temporálního sboru. Tento přehmat zapříčinil smrt sira Percivala Blakeneyho, krycím jménem Červený Bedrník. Byl to chrabrý anglický šlechtic, který zachraňoval nevinné oběti před polibkem Madam Gilotiny. Nyní ho musí ztělesnit někdo jiný a převzít na sebe jeho práci.
Ale dvojitý agent z dvacátého sedmého století má vlastní ďábelské představy o tom, jak by měla historie pokračovat.
Brož 248 str., překlad A. Smitová, obálka M. Harrison, cena 169 Kč, úryvek