Forward, Robert L.: Hvězdotřesení.


Právě když se posádka vědeckého modulu Drakobijce chystá k návratu na Zemi, zničí meteorit jednu z tlačných sond zajišťující křehkou rovnováhu sil, díky níž lidé v těsné blízkosti neutronové hvězdy přežívají. Vzápětí dojde ke katastrově ještě horší, k hvězdotřesení, které prakticky zlikviduje civilizaci čílů. Jejich lidští přátelé si musí vybrat: vrátit se domů a nechat obyvatele Dračího vejce vymřít, nebo zůstat - a zahynout při pokusu o jejich záchranu.

Volné pokračování knihy Dračí vejce.

Brož. 278 str., překlad M. Hrnčíř, obálka M. Fišer + 2D studio, cena 169 Kč