King, William : Šedý lovec

V krutém světě jednaačtyřicátého tisíciletí je galaxie zmítána válkou. Mezi lidstvem a jeho naprostou zkázou stojí jen mariňáci Hvězdné pěchoty, z nichž nejbojovnější jsou Hvězdní vlci. Když se jednoho z nejsvětějších artefaktů jejich kapituly zmocní síly chaosu, hvězdný vlk Ragnar a jeho druzi nemají jinou možnost, než se pustit do zoufalého boje za jeho znovuzískání.
Další kniha z cyklu Warhammer 40 000
Brož., 272 str., překlad L. Malčíková, obálka Paul Dainton, cena 209 Kč,

úryvek